Lesson Three: Grammar and Song - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Three: Grammar and Song - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

4. Sing and do.

My birthday!

I had a great day yesterday!

I didn't shop or cook,

I didn't work, I didn't read a book.

I didn't play computer games.

I didn't go to school.

I didn't help my mom at home,

My day was really cool.

It was my birthday yesterday!

Hurray! Hurray! Hurray!

I had a party with my friends,

We sang and danced all day!

Loigiaihay.com

Câu 2

1. Look and say. Write  or x. (Nhìn và nói, Viết  và x)

watch TV, cook, play the guitar, listen to music, play soccer.

(xem ti vi, nấu ăn, chơi đàn, nghe nhạc, đá bóng.)

 

 I listened to music yesterday.

I didn't watch TV yesterday. I…

Lời giải chi tiết:

I listened to music yesterday.  I  watched TV and played the guitar yesterday.

I didn't play soccer and cook yesterday.

Dịch: 

Tôi  nghe nhạc hôm qua. Tôi đã xem tivi và chơi đàn hôm qua, Tôi không chơi đá bóng và nấu ăn hôm qua.

Câu 3

2. Write four sentences about you. (Viết 4 câu về bạn)

Lời giải chi tiết:

I watched TV yesterday. I didn't play soccer yesterday.  I listened to music yesterday. I didn't cook yesterday.

Dịch: 

Tôi đã xem ti vi hôm qua. Tôi không chơi bóng đá hôm qua. Tôi đã nghe nhạc hôm qua. Tôi không nấu ăn hôm qua.

Câu 4

3. Listen and sing.

Click here to listen

Script:

My birthday!

I had a great day yesterday!

I didn't shop or cook,

I didn't work, I didn't read a book.

I didn't play computer games.

I didn't go to school.

I didn't help my mom at home,

My day was really cool.

It was my birthday yesterday!

Hurray! Hurray! Hurray!

I had a party with my friends,

We sang and danced all day!


Bình chọn:
4.3 trên 31 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.