Lesson Three: Grammar 2 and Song - Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Three: Grammar 2 and Song - Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

4. Listen and sing.

Click here to listen

 

Script:

Do you have any toothpaste?

Do you have any toothpaste, any toothpaste, any toothpaste?

Do you have any toothpaste?

My toothpaste's not here.

Yes, I have some toothpaste, some toothpaste, some toothpaste.

Yes, I have some toothpaste.

Here you are, dear.

Do you have any shampoo, …?

Yes, I have some shampoo, …

Dịch:

Cháu có kem đánh răng chưa?

Cháu có kem đánh răng , kem đánh răng, kem đánh răng chưa?

Cháu có kem đánh răng chưa?

Kem đánh răng của cháu không có ở đây.

Được rồi, bà có một ít kem đánh răng, một ít kem đánh răng, một ít kem đánh răng.

Được rồi, bà có một ít kem đánh răng.

Đây, cháu yêu.

Cháu có dầu gội đầu chưa?

Vâng, cháu có một ít dầu gội đầu.

Loigiaihay.com

Câu 2

1. Listen and repeat.

Click here to listen

 

Script:

Do you have any newspapers?

We don't have any newspapers.

But we have some magazines.

Dịch:

Bạn có bấy kì tờ báo nào không?

Chúng tôi không có bất kì tờ báo nào.

Nhưng chúng tôi có một vài tạp chí.

Câu 3

2. Ask and answer.      soap      magazines     toothbrushes      cookies

 

Lời giải chi tiết:

Do you have any magazines?

Sorry, we don't have any magazines. But we have many newspapers.

+ Do you have toothbrushes?

Sorry, we don't have any toothbrushed.But we have much toothpaste.

+ Do you have any cookies?

Sorry, we don't have any cookies. But we have much chocolate.

Câu 4

3. Now write about what is in the store.

They have some … But they don't have any …

Lời giải chi tiết:

They have some newspapers. But they don't have  any magazines. They have much toothpaste, but they don't many toothbrushes. They have much chocolate. But they don't have any cookies.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 10: How much time do we have?

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài