Lesson Three: Grammar 2 and Song - Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Three: Grammar 2 and Song - Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

 

Do you have any newspapers?

(Bạn có bấy kì tờ báo nào không?)

We don't have any newspapers.

(Chúng tôi không có bất kì tờ báo nào.)

But we have some magazines.

(Nhưng chúng tôi có một vài tạp chí.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Ask and answer. 

(Hỏi và trả lời.)     

soap      magazines     toothbrushes      cookies

Lời giải chi tiết:

+ Do you have any magazines?

Sorry, we don't have any magazines. But we have many newspapers.

+ Do you have toothbrushes?

Sorry, we don't have any toothbrushed.But we have much toothpaste.

+ Do you have any cookies?

Sorry, we don't have any cookies. But we have much chocolate.

Bài 3

3. Now write about what is in the store.

(Bây giờ viết về những thứ có ở cửa hàng.)

They have some … But they don't have any …

Lời giải chi tiết:

They have some newspapers. But they don't have  any magazines. They have much toothpaste, but they don't many toothbrushes. They have much chocolate. But they don't have any cookies.

Bài 4

4. Listen and sing.

(Nghe và hát.)

 

Do you have any toothpaste?

(Cháu có kem đánh răng chưa?)

Do you have any toothpaste, any toothpaste, any toothpaste?

(Cháu có kem đánh răng , kem đánh răng, kem đánh răng chưa?)

Do you have any toothpaste?

(Cháu có kem đánh răng chưa?)

My toothpaste's not here.

(Kem đánh răng của cháu không có ở đây.)

Yes, I have some toothpaste, some toothpaste, some toothpaste.

(Được rồi, bà có một ít kem đánh răng, một ít kem đánh răng, một ít kem đánh răng.)

Yes, I have some toothpaste.

(Được rồi, bà có một ít kem đánh răng.)

Here you are, dear.

(Đây, cháu yêu.)

Do you have any shampoo, …?

(Cháu có dầu gội chưa?)

Yes, I have some shampoo, …

(Vâng, cháu có một ít dầu gội.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.