Lesson Six - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Six - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Listening

1. Listen and write the numbers.

Click here to listen


Script:

1. B. Hello. How are you?

A. Not great. I had terrible day, yesterday.

B. Why?

A. Well, I had a math lesson in the morning. The question was very difficult. And I didn't these answer.

B. Oh, dear.

2. A. I had English lesson in the afternoon.

B. That's good! Do you like English?

A. Yes. But I didn't have my homework. So teacher was angry.

B. Oh no.

3. A. I play basketball with my friends in the back after school.

B. Last night?

A. It wasn't night. But it started to rain. I was very wet and very cold.

B. Oh, no.

4. A. I had a lots of difficult homework yesterday, too.

B. Oh, no.

A. So I worked for 3 hours.

B.For 3?

Lời giải chi tiết:

a- 3

b- 2

c- 1

d- 4

Dịch:

1. B. Xin chào, bạn có khỏe không?

A. Không tốt. Hôm qua tôi có một ngày kinh khủng.

B. Tại sao?

A. Tôi có một tiết học toán vào buổi sáng. Câu hỏi rất là khó. Và tôi không có bất kì câu trả lời nào.

2. A. Tôi có một tiết học tiếng Anh vào buổi chiều

B. Tuyệt. bạn có thích tiếng Anh không?

A. Có. Nhưng tôi không làm bài tập về nhà, vì vậy giáo viên rất tức giận.

3. A. Tôi chơi bóng rổ với bạn của tôi ở sân sau sau giờ học.

B. Tối qua sao?

A. Không phải tối, nhưng là một buổi mưa. Tôi bị ướt và lạnh.

4. A. Hôm qua tôi cũng có nhiều bài tập về nhà.

B. ôi, không.

A. Vì vậy tôi đã làm khoảng 3 tiếng.

B. 3 tiếng sao?

Câu 2

Speaking

2. Look at the pictures and say.

have difficult homework

have a math lesson

play basketball

have an English lesson

work for three hours

not know the answers

start to rain

not have his homework

-The boy played basketball.

- It's Picture a!

Lời giải chi tiết:

- The boy had an English lesson, but he didn't have his homework. So teacher was angry.

- It's Picture b!

- The boy had a math lesson. The question was very difficult. And he didn't this answer.

- It's Picture c!

- The boy had a lot of difficult homework, he worked for 3 hours

- It's Picture d!

Dịch:

Nhìn vào tranh và nói

Có bài tập về nhà khó

Có tiết học toán

Chơi bóng rổ

Có tiết học tiếng anh

Làm bài khoảng 3 tiếng

Không có câu trả lời

Bắt đầu mưa

Không làm bài tập về nhà của anh ấy

- Cậu bé chơi bóng rổ.

- Đó là Bức tranh a

Giải: Cậu bé có tiết học tiếng anh, nhưng cậu bé không làm bài tập về nhà của cậu ấy. Vì vậy giáo viên rất tức giận.

- Đó là Bức tranh b!

Cậu bé có tiết học toán. Câu  hỏi rất khó. Và cậu ấy không có câu trả lời.

-  đó là Bức tranh c!

Cậu bé có nhiều bài tập về nhà khó, cậu ấy đã làm trong khoảng 3 tiếng.

- Đó là bức tranh d

Câu 3

Writing: About me!

Remember!

In each paragraph, there is one topic.

3. Match the topic to the paragraphs. Underline things that are different from you.

1. House

 

 

2. Food

 

 

 

3. Children

a. Food

 

 

b. ________

 

 

 

c. _________

In my country, Viet Nam, a lot of food is made from rice, meat, and vegetables. Food is important, especially at festivals Like Tet. We also have great street food!

Houses in Viet Nam are often tall and thin and sometimesbrightly-colored. A normal house might have two floors. Children, parents, and grandparents often live in the same house. In cities, more and more people are living in apartments.

Children in Viet Nam normally go to school from early in the morning. There are some schools that have two school days in one day. Some children study in the morning, and then other children study in the afternoon.

Lời giải chi tiết:

b. House

c. Children

Dịch:

1. House: Ngôi nhà

2. Food: Thức ăn

3. Children: Trẻ em

Ở nước tôi, Việt Nam, có rất nhiều thức ăn được làm từ gạo, thịt và rau. Thức ăn rất quan trọng, đặc biệt trong các dịp lễ hội như Tết. Chúng tôi cũng có thức ăn đường phố tuyệt vời!

Những ngôi nhà ở Việt Nam thường cao và mỏng, và đôi khi có màu sắc rực rỡ. Một ngôi nhà bình thường có thể có 2 tầng. Trẻ em, bố bẹ và ông bà thường sống chung trong một căn hộ. Ở thành phố, ngày càng nhiều người sống chung trong 1 căn hộ.

Trẻ em ở Việt Nam thường đi học từ sáng sớm. Có một số trường học có 2 buổi học trong ngày. Một số trẻ học buổi sáng, sau đó một số trẻ khác học buổi chiều.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 1: The Ancient Mayans

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài