Lesson Five: Skills Time! - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

4. Read again and match the sentence halves.

1. Robots won't. __d___

2. Some animals won't. ___

3. The Earth will ___

4. There will . ____

a. be hotter.

b. be more cars.

c. have homes.

d. have any feelings.

Lời giải chi tiết:

2 – c

3 – a

4 – b

Loigiaihay.com

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Reading

1. Describe what is happening in the pictures.

Câu 3

2. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

What will life be like in 100 years?

Lam, 11

I think robots will do everything for us. They'll do all the dangerous jobs, like firefighters' jobs, and help in the house. Robots will listen to us and talk, but they won't have feelings like people. I think robots will help us with our homework, too. That will be great!

Trung, 10.

There will be more people on Earth in the future because there will less illness. More people will buy cars and this means that our roads will be crowded. So, I think we will have new roads in the sky and our cars will be very different, too.

Kim, 10.

I sometimes worry about the future. I think it will be hotter and there will be more storms. It will rain a lot and oceans will get bigger. It will be more difficult to grow food. Animals like polar bears won't have homes because there won't be any snow where they live.

Dịch:

Cuộc sống sẽ như thế nào trong 100 năm nữa?

Lâm, 11 tuổi

Tôi nghĩ rằng robot sẽ làm mọi thứ cho chúng ta. Chúng sẽ làm tất cả những việc nguy hiểm, giống như công việc của lính cứu hỏa. Robot sẽ lắng nghe chúng ta và nói, nhưng chúng sẽ không có cảm xúc giống con người. Tôi nghĩ robot cũng sẽ giúp chúng ta làm bài tập về nhà. Thật tuyệt vời!

Trung, 10 tuổi.

Sẽ có thêm nhiều người trên Trái Đất trong tương lai bởi vì sẽ ít bệnh hơn. Nhiều người sẽ mua xe ô tô và điều này có nghĩa là đường phố của chúng ta sẽ đông đúc. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta sẽ có nhiều con đường mới trên không và ô tô của chúng ta cũng sẽ rất khác nhau.

Kim, 10 tuổi.

Tôi thỉnh thoảng lo lắng về tương lai, Tôi nghĩ sẽ nóng hơn và có nhiều bão. Trời sẽ mưa nhiều và đại dương ngày một rộng hơn. Sẽ rất khó khăn nuôi trồng thực phẩm. Động vật giống như gấu trắng sẽ không có nhà vì chúng sẽ không còn tuyết nơi mà chúng thường sống.

Câu 4

3. Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary.

robot          feelings        illness     crowded            road         storm

Lời giải chi tiết:

robot: một loại mô hình tự động

feelings: cảm xúc

illness: bệnh tật

crowded: đông đúc

road: đường

storm: bã


Bình chọn:
4.2 trên 38 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.