Lesson Six - Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Six - Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

4. Writing

 

Lời giải chi tiết:

1. unhappy

2. unfriendly

3. unwell

4. uncomfortable

5. unkind

6. unpopular

Loigiaihay.com

Câu 2

Listening

1. Listen and write 'T' (Thanh), 'H' (Huy), 'A' (Anh), or 'K' (Khoa

Click here to listen

Script:

1. I'm Khoa. I love cartoon. I watch them everyday after school and usually on the weekend too. I like most cartoon but my favorite is The Lions King. Have you see it? It very funny…

2. My name's Thanh. I love watching cartoon and documentary on TV. My favorite show was on last week. It's about animals. I learn about different animals in Australia and of the World.

3. My name's Huy. I like watching movie and sport. I really like basketball. I love watching game on TV. Last night, I watched Vietnamest basketball team versus Singapore basketball team. Vietnamese team won 72-68

4. I'm Anh. I don't like a lots of TV. But I always watch movie with my parents on Friday night. We are love movie and after dinner we sit together. Last Friday , we saw an atventure movie about superheroes. It was really fun.

Dịch:

1. Tôi là Khoa, tôi thích phim hoạt hình. Tôi xem chúng hằng ngày sau giờ học và cả cuối tuần. Tôi thích nhất là hoạt hình nhưng sở thích của tôi là Vua Sư Tử. Bạn đã xem chưa? Nó rất vui…

2. Tôi là Thanh. Tôi thích xem phim hoạt hình và phim tài liệu trên TV. Chương trình yêu thích của tôi là  cuối tuần trước. Nó là về động vật. Tôi học được về những loài động vật khác nhau ở Úc và trên Thế Giới.

3. Tên tôi là Huy. Tôi thích xem phim và thể thao. Tôi thực sự thích bóng rổ. Tôi thích xem trận đấu trên TV. Tối hôm qua, tôi đã xem đội bóng rồ của Việt Nam đấu với đội bóng rổ của Singapore. Đội của Việt Nam thắng 72-68.

4. Tôi là Anh. Tôi không thích nhiều về TV. Nhưng tôi luôn xem ở rạp với bố mẹ tôi vào tối thứ Sáu. Chúng tôi thích xem phim ở rạp và sau bữa tối ngồi cùng nhau. Thứ 6 tuần trước, chúng tôi đã xem bộ phim mạo hiểm về siêu anh hùng. Nó là bộ phim thực sự vui.

Lời giải chi tiết:

1 – T

2 – A

3 – H

4 – K

Câu 3

2. Listen again and write 'T' (true) or 'F' (false).

1. Khoa sometimes watches cartoons. _F_

3. Thanh's favorite show was on last week. ___

5. Huy only likes watching sports. ___

7. The movie was on a Sunday. ___

2. He watches TV after school. ___

4. He learned about many different animals. ___

6. The Vietnamese team won. ____

8. Anh saw a movie about superheroes.____

Lời giải chi tiết:

1 – F

2 – T

3 – T

4 – T

5 – F

6 – T

7 – F

8 –  T

Câu 4

Speaking

3. Ask and answer.

 

Lời giải chi tiết:

+ Tell me about your favorite TV show.

=> My favorite show is Tom and Jerry.

+ What channel is it on?

=> It's on channel 2.

+ When's it on?

=> It's on at 4:15


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.