Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Bình chọn:
2.9 trên 8 phiếu

Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Dịch:

bikes: xe đạp

laughs: cười

it's: nó

zabras: ngựa vằn

he's: anh ấy

plays: chơi

sandwiches: bánh mì kẹp

foxes: cáo

2. Listen and read.

Click here to listen


It's Tony's birthday today and he's really happy. In the morning, he eats sandwiches and cake with his friend Carla. Then they ride their bike in the park.

In the afternoon, he plays with his new toys. In the evening, he watches a TV show about zebras and foxes. The animals are very funny and he laughs a lot.

Dịch:

Hôm nay là sinh nhật của Tony và anh ấy thực sự hạnh phúc. Vào một buổi sáng, anh ấy ăn bánh mì kẹp và bánh với bạn của anh ấy là Carla. Sau đó họ đạp xe đạp trong công viên.

Vào buổi chiều, anh ấy chơi đồ chơi mới của anh ấy. Vào buổi tối, anh ấy xem chương trình ti vi về ngựa vằn và cáo. Động vật rất thú vị và anh ấy cười rất nhiều.

3. Read again. Circle the words ending in 's' from 1. Use blue when they say 's', use green when they say 'z', and use purple when they say 'iz'.

Hướng dẫn:

say 's': Tony's, eats, his, bikes, toys, animals, laughs.

say 'z': he's, plays, zebras

say 'iz': sandwiches, watches, foxes

4. Listen to the word and circle the ending sound.

Click here to listen


Hướng dẫn giải:

1. iz

2. iz

3. s

4. iz

5. z

6. s

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 7: Go back to the traffic lights

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng