Lesson Three: Grammar 2 and Song - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Three: Grammar 2 and Song - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

4. Listen and sing.

Click here to listen


Why are they lost?

Why are they standing

In the middle of the square?

Because they can't find the station

That they thought was there.

Why are they lost

In the middle of the town?

Because they're holding

Their map upside down!

Dịch:

Tại sao họ bị lạc?

Tại sao họ đang đứng đây

Ở giữa quảng trường?

Bởi vì họ không thể tìm thấy trạm

Nơi mà họ nghĩ là ở đó. Ở giữa thị trấn?

Bởi vì họ đang giữ

Bản đồ của họ bị lộn ngược!

Loigiaihay.com

Quảng cáo
decumar

Câu 2

1. Listen and repeat.

Click here to listen

Script:

Why are we at the gas station?

=> Because we're lost.

Why are we lost?

=> Because we didn't read the map carefully.

Dịch:

Tại sao chúng ta ở trạm xăng?

=> Bởi vì chúng ta lạc đường.

Tại sao chúng ta lạc đường?

=> Bởi vì chúng ta không đọc bản đồ cẩn thận.

Câu 3

2. Ask and answer.

Why were they late?

=> Because they were lost.

Why were they lost?

Lời giải chi tiết:

Why were they late?

=> Because they were lost.

Why were they lost?

=> Because they couldn't read the map.

Why were they couldn't read the map?

=> Because the map get wet.

Why were the map get wet?

=> Because they forget the umbrella.

Why were they forget the umbrella?

=> Because they late.

Câu 4

3. Now write sentences about the pictures.

 The woman and her son were late because they were lost. ….

Lời giải chi tiết:

The woman and her son were late because they were lost. They were lost because they couldn't read the map. They couldn't read the map because the map got wet. The map got wet because they forget the umbrella. They forget the umbrella because they late.

Dịch:

Người phụ nữ và con trai của cô ấy đã muộn vì họ bị lạc đường. Họ bị lạc đường vì họ không thể đọc bản đồ, Họ không thể độc bản đồ vì bản đồ bị ướt. Bản đồ bị ướt vì họ quên mang ô. Họ quên mang ô vì họ muộn.


Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.