Lesson One: Words - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point, and repeat

Click here to listen

 

Script:

the future: tương lai

travel: di chuyển

the sun: mặt trời

planets: hành tinh

rocket: tên lửa

astronaut: phi hành gia

star: ngôi sao

spaceship: tàu không gian

Câu 2

2. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

1. Mom: Listen! Amy and Leo have to go back to Autralia.

Holly: Oh no! Will they miss our vacation?

Mom: No, they won't. They'll be here for another four months.

2. Holly: Max, did you hear what Mom said?

Max: Yes, but look at this. It says there will be super-fast planes and it will take less than five hours to fly from the U.S.A. to Autralia!

Holly: That's very fast! Will it really happen?

3. Max: Well, the magazine says it will. So, in the future there won't be any more long plane trips.

Holly: That's good. Long plane trips are boring.

4. Max: Mom, can we go on a super-fast plane to visit Amy and Leo in Australia for the weekend?

Mom: Well, there aren't any planes like that yet. But maybe one day!

Dịch:

1. Mẹ: Nghe này! Amy và Leo phải trở lại Autralia.

Holly: Ôi, không! Họ  sẽ bị lỡ kì nghỉ của chúng ta.

Mẹ: Không, họ sẽ không lỡ. Họ sẽ đến đây khoảng 4 tháng nữa.

2. Holly: Max, cậu có nghe mẹ nói gì không?

Max: Có, nhưng nhìn cái này. Họ nói có những máy bay siêu tốc và nó chỉ mất ít hơn 5 giờ đồng hồ để bay từ Mỹ tới Autralia!

Holly: Thật nhanh chóng. Thực sự xảy ra sao?

3. Max: Đúng vậy, tờ báo này nói nó sẽ như vậy. Vì thế, trong tương lai sẽ không có chuyến bay nào lâu hơn nữa.

Holly: Thật tuyệt. Chuyến bay dài thật là buồn chán.

4. Max: Mẹ, chúng ta có thể đi máy bay siêu nhanh để tới thăm Amy và Leo ở Australia vào cuối tuần chứ?

Mẹ: ĐƯợc chứ, vẫn chưa có máy bay nào như vậy. Nhưng có lẽ sẽ có vào một ngày nào đó.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 45 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 9: Will it really happen?

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài