Giải Family & Friends Special Edittion Grade lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights

Lesson One: Words - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Lời giải chi tiết:

Script:

read a map: đọc bản đồ

turn left: rẽ trái

go back: quay lại

traffic lights: đèn giao thông

lost: lạc đường

turn right: rẽ phải

go straight: đi thẳng

gas station: trạm xăng

Câu 2

2. Listen and read.

Click here to listen

Script:

1. Mom: Mmm, I don't thinh the movie theater is near here. Are we lost?

Max: I think so, but I thought the movie theater was near the gas station.

2. Mom: No, I said it's near the strain station. Let's look at the map again.

Here's the movie theater next to the station.

Max: Oh no! Sorry, Mom.

Mom: We have to go back to the traffic lights.

3. Mom: Then we turn right.

Holly: But the movie starts in five minutes. We're going to be late!

Mom: Yes, come on. We have to walk fast!

4. Uncle: Hello. Are you going to the movie theater? We can take you!

Max: Thank you! We were lost.

Holly: Now we won't be late.

Lời giải chi tiết:

Dịch:

1. Mẹ: Mmm, Mẹ không nghĩ rạp chiếu phim gần đây đâu. Chúng ta bị lạc đường rồi sao?

Max: Con cũng nghĩ vậy, nhưng con đã nghĩ là rạp chiếu phim cần trạm xăng.

2. Mẹ: Không, Mẹ đã nói nó gần trạm tàu mà. Hãy nhìn lại bản đồ xem. Đây là rạp chiếu phim gần trạm này.

Max: Ôi không! Xin lỗi, mẹ.

Mẹ: Chúng ta phải quay lại chỗ đèn giao thông.

3. Mẹ: Sau đó chúng ta hãy rẽ phải.

Holly: Nhưng bộ phim bắt đầu được 5 phút. Chúng ta sẽ bị trễ.

Mẹ: Đúng vậy, hãy nhanh lên. Chúng ta phải đi bộ nhanh!

4. Chú: Xin chào. Các bạn đến rạp chiếu phim sao? Chúng tôi có thể đưa các bạn đi!

Max: Cảm ơn chú! Chúng cháu bị lạc đường.

Holly: Bây giờ chúng cháu sẽ bị muộn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 40 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí