Lesson Two: Grammar 1 - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

4. Write.

We 1went  (go) to a museum to learn about the life of children 2,000 years ago in Greece. Most children then 2_____ (not go) to school and 3____ (not learn) to read. Many children 4____ (play) games in the street and had yo-yos and wooden toys. Boy 5___ (not wear) pants. They 6___ (wear) short tunics, like dresses.

Lời giải chi tiết:

2. didn't go

3. didn't learn

4. played

5. didn't wear

6. wore

Dịch:

Chúng tôi đã đến bảo tàng để học về cuộc sống của những đứa trẻ Hy Lạp sống cách đây 2000 năm trước. Phần lớn bọn trẻ không đến trường và không học cách đọc. Nhiều đứa trẻ đã chơi trò chơi trên đường và có yo-yos và đồ chơi bằng gỗ. Những đứa trẻ không mặc quần dài. Họ đã mặc áo chẽn ngắn, giống như váy.

Loigiaihay.com

Câu 2

1. Listen to the story and repeat. Act.

Câu 3

2. Listen and repeat.

Click here to listen

 

Script:

We went to the dinosaur museum.

We didn't go to school.

I saw dinosaurs.

I didn't see fish.

buy – bought

eat – ate

go – went

can – could

know – knew

make – made

see – saw

think – thought

wear – wore

write – wrote

Dịch:

Chúng ta đã đến bảo tàng khủng long.

Chúng ta đã không đến trường.

Tớ đã nhìn thấy khủng long.

Tớ không nhìn thấy cá.

mua

ăn

đi

có thể

biết

làm

nhìn

nghĩ

mặc

viết

Câu 4

3. Write

Lời giải chi tiết:

2. didn't buy

3. saw

4. didn't eat

Dịch:

1. Chúng tôi đã đến bảo tàng khoa học cùng nhau.

2. Tôi đã không mua bưu thiếp

3. Chị gái tôi đã nhìn thấy bạn của chị ấy.

4. Chúng tôi đã không ăn sandwiches trong nhà.


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.