Lesson One: Words - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Dịch:

dinosaur: khủng long

museum : bảo tàng

model: mẫu

scary: đáng sợ

scream: hét

roar: gầm, rống

alive: sống

dead: chết

Câu 2

2. Listen and read.

Click here to listen

Script:

1. Max: We didn't go to school today. We went to the dinosaur museum. It was fun.

Aunt: Ooh, great! What did you do there?

Amy: I bought this dinosaur model.

2. Holly: We saw dinosaur bones.

Max: And we learned all about how dinosaurs lived.

Aunt: Wow! That sounds really interesting.

3. Amy: But then something scary happened.

Max: Yes, and we all screamed.

Aunt: Why? What happened?

4. Max: Suddenly, one of the dinosaurs roared really loudly. I thought it was alive and I screamed!

Aunt: Alive?

Max: Yes, but the dinosaur wasn't alive. It was a model.

Dịch:

1. Max: Hôm nay chúng ta không đến trường. Chúng cháu đã đến bảo tàng khủng long. Thật thú vị.

Dì: Ooh, tuyệt vời. Cháu đã làm gì ở đó?

Amy: Cháu đã mua mẫu khủng long này.

2. Holly: Chúng cháu đã nhìn thấy xương của khủng long.

Max: Và chúng cháu đã học được những thứ về vòng đời của khủng long.

Dì: Wow! Nghe thật thú vị.

3. Amy: Nhưng có một vài điều đáng sợ đã xảy ra.

Max: Đúng vậy, và tất cả chúng cháu đều la hét.

Dì: Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?

4. Max: Đột nhiên, một trong số những con khủng long gầm rống lên thực sự to. Cháu đã nghĩ là nó còn sống và cháu đã la hét rất nhiều.

Dì: Còn sống sao?

Max: Vâng, nhưng con khủng long không còn sống. Nó chỉ là một mô hình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 39 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.