Lesson Two: Grammar 1 - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and repeat.

Click here to listen

Script:

We have to go back to the traffic lights.

We have to walk fast.

Use have to when something is necessary.

For the past tense, ue had to. (e.g. They had to go back.)

Turn left.

Go straight at the traffic lights.

Dịch:

Chúng ta sẽ quay lại đèn giao thông.

Chúng ta phải đi bộ nhanh.

Sử dụng 'have to' khi thứ gì đó là cần thiết.

Với câu thì quá khứ, dùng 'had to'

Rẽ trái.

Đi thẳng đến đèn giao thông.

3. Complete the sentences.

have to        has to

read the map       walk fast

wait         stop

1. We're late! We ___have to walk fast____ .

2. They're lost. They _____ again.

3. The traffic light is red. He _____ .

4. I'm at the movie theater early. I ______ .

Hướng dẫn giải:

2. have to read the map

3. has to stop

4. have to wait

Dịch:

1. Chúng ta đã muộn! Chúng ta phải đi nhanh.

2. Họ bị lạc đường. Họ phải xem lại bản đồ.

3. Đèn giao thông đỏ. Anh ấy phải dừng lại.

4. Tôi đến rạp chiếu phim sớm. Tôi phải chờ đợi.

4. Write directions to the park.right               over              left              in front of              straight

1. Go __straight___ .

2. Turn ______ at the traffic lights.

3. Turn _____ at the school .

4. Go _____ the bridge.

5. The pack is _____ the bus station.

Hướng dẫn giải:

2. left

3. right

4. over

5. in front of

Dịch:

1. Đi thẳng

2. Rẽ trái chỗ đèn giao thông

3. Rẽ phải chỗ trường học.

4. Đi qua cây cầu.

5. Công viên ở phía trước trạm xe buýt.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 7: Go back to the traffic lights

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng