Lesson Two: Grammar 1 - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

4. Write directions to the park.

right               over              left              in front of              straight

1. Go __straight___ .

2. Turn ______ at the traffic lights.

3. Turn _____ at the school .

4. Go _____ the bridge.

5. The pack is _____ the bus station.

Lời giải chi tiết:

2. left

3. right

4. over

5. in front of

Dịch:

1. Đi thẳng

2. Rẽ trái chỗ đèn giao thông

3. Rẽ phải chỗ trường học.

4. Đi qua cây cầu.

5. Công viên ở phía trước trạm xe buýt.

Loigiaihay.com

Câu 2

1. Listen to the story and repeat. Act.


Câu 3

2. Listen and repeat.

Click here to listen

Script:

We have to go back to the traffic lights.

We have to walk fast.

Use have to when something is necessary.

For the past tense, ue had to. (e.g. They had to go back.)

Turn left.

Go straight at the traffic lights.

Dịch:

Chúng ta sẽ quay lại đèn giao thông.

Chúng ta phải đi bộ nhanh.

Sử dụng 'have to' khi thứ gì đó là cần thiết.

Với câu thì quá khứ, dùng 'had to'

Rẽ trái.

Đi thẳng đến đèn giao thông.

Câu 4

 

3. Complete the sentences.

have to        has to

read the map       walk fast

wait         stop

1. We're late! We ___have to walk fast____ .

2. They're lost. They _____ again.

3. The traffic light is red. He _____ .

4. I'm at the movie theater early. I ______ .

Lời giải chi tiết:

2. have to read the map

3. has to stop

4. have to wait

Dịch:

1. Chúng ta đã muộn! Chúng ta phải đi nhanh.

2. Họ bị lạc đường. Họ phải xem lại bản đồ.

3. Đèn giao thông đỏ. Anh ấy phải dừng lại.

4. Tôi đến rạp chiếu phim sớm. Tôi phải chờ đợi.


Bình chọn:
4 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.