Lesson Six - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Six - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Writing: About me!

 We use imperatives to tell a reader to do something. Usually, we start a new line for each new instruction.

4. Write directions to your classroom. Start at the school gate.

1. Go straight through the gate.

2. _________________

3. _________________

4. _________________

Lời giải chi tiết:

2. Turn left

3. Go upstairs

4. Turn right.

Loigiaihay.com

Câu 2

Listening

1. Listen and point to the route. Where is Leo going?

Click here to listen

Script:

Hi, my name's Leo. I go to school by bus. I get on the bus stop. Which's near my house. First we go straight on the main road. Then we turn right. We go pass a shop. And then we can see a traffic lights. At the traffic lights, we turn left and the bus go straight on pass the big park. At the corner of the park, you turn right, and our school on the long this road. I'm all right.

Dịch:

Xin chào, tôi là Leo. Tôi sẽ đến trường bằng xe buýt. Tôi đến điểm dừng xe buýt. Nơi gần nhà của tôi. Trước tiên chúng tôi đi thẳng theo con đường chính. Sau đó chúng tôi rẽ phải. Chúng tôi đi qua một cửa hàng. Và sau đó chúng tôi nhìn thấy một cây đèn giao thông. Tại nơi đèn giao thông, chúng tôi rẽ trái và xe buýt đi thẳng qua công viên lớn. Tại góc của công viên, bạn rẽ phải, và ngôi trường của chúng tôi ở trên con đường dài này. Tôi đã đến.

Câu 3

2. Listen again and draw the route to Leo's school.

Câu 4

Speaking

3. Give directions to a visitor at your school. Start in front of the school.

go upstairs      go downstairs    turn left/ right

go straight       in front of     behind          next to

1. your classroom     

2. school yard

3. the library           

4. teacher's room

Example

Where's your classroom?

=> Go straight. Go upstairs. Turn right.

Lời giải chi tiết:

+ Where's your school yard?

=> Go straight, in front of classroom.

+ Where's you’re the library?

=> Go straight, turn left, go upstair.

+ Where's your teacher's room?

=> Turn left


Bình chọn:
4.5 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.