Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

4. Circle the word that contains a different vowel sound.

1. train       tray           tree            play

2. cake       peas          day             rain

3. eating     seeing       playing      dreaming

4. leaves     key           queen         same

5. feet         tray           space         rain

6. three       please       snake         easy

7. case        race          sea             lake

8. plane      week        mean          sea

Lời giải chi tiết:

1. tree

2. peas

3. playing

4. same

5. feet

6. snake

7. sea

8. plane

Loigiaihay.com

Câu 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Dịch:

train: tàu

tray: khay

cake: bánh

tree: cây

leaves: lá

key: chìa khóa

Câu 3

2. Listen and read

Click here to listen

 

Script:

1. I'm sitting on a train looking out at the rain. I can see some big trees with big, orange leaves.

2. There's a party today. Lots of children are here toplay and have races. Look, there is a cake on a tray.

3. Oh no! I can't find my key.

Dịch:

1. Tôi đang ngồi trên tàu nhìn mưa bên ngoài tàu. Tôi có thể nhìn thấy nhiều cây lớn, nhiều lá vàng.

2. Hôm nay có một bữa tiệc. Nhiều đứa trẻ ở đây để chơi. Nhìn kìa, có một cái bánh trên khay.

3. Ồ không! Tôi không thể tìm thấy chìa khóa của mình.

Câu 4

3. Read again. Circle the words with long "a" sounds and underline the words with long "e" sounds.

Lời giải chi tiết:

long "a": train, rain, races, cake, tray

long "e'': trees, leaves, key.


Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.