Lesson Two: Grammar 1 - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

4. Look at the picture again. Ask and answer.

go to the moon

travel by airplane / spaceship

wear normal clothes / astronauts' clothes

eat normal food / space food

=> Yes, they will.

+ Will they eat normal food?

=> No, they won't. They will eat space food.

Lời giải chi tiết:

+ Will they travel by airplane?

=> No, they won't. They will travel by spaceship.

+ Will they wear normal clothes?

=> No, they won't. They will wear astronauts' clothes.

Loigiaihay.com

Câu 2

1. Listen to the story and repeat. Act.


Câu 3

2. Listen and repeat.

Click here to listen

 Script:

People will travel in super-fast planes.

There won't be any more long plane trips.

Will they go back to Viet Nam? Yes, they will.

Will they miss our vacation? No, they won't.

Dịch:

Mọi người sẽ di chuyển bằng máy bay siêu nhanh.

Sẽ không có bất kì chuyến bay nào lâu.

Họ sẽ trở lại Việt Nam chứ? Đúng vậy, họ sẽ trở lại.

Họ có bị nhỡ kì nghỉ không? Không, họ sẽ không lỡ.

Câu 4

3. Write.  will / won't

In the future, maybe people 1will go to the moon for vacation. They 2____ travel by rocket or spaceship. They 3_____ travel by airplane. They 4_____ wear astronauts' clothes. They 5_____ eat normal food. They 6_____ eat space food through a tube. But they 7____ get out of the spaceship. It 8____ be too dangerous. They 9____ see amazing things!

Lời giải chi tiết:

2. will

3. won't

4. will

5. won't

6. will

7. won't

8. will

9. will

Dịch:

Trong tương lai, có lẽ mọi người sẽ đi đến mặt trăng vào kì nghỉ. Họ sẽ đi bằng tàu vũ trụ hoặc tàu không gian. Họ sẽ không di chuyển bằng máy bay. Họ sẽ mặc quần áo của phi hành gia. Họ sẽ không ăn thức ăn bình thường. Họ sẽ ăn thức ăn không gian qua một ống . Nhưng họ sẽ không đi ra khỏi tày không gian. Nó sẽ rất nguy hiểm. Họ sẽ nhìn thấy nhiều thứ tuyệt vời.


Bình chọn:
4.6 trên 40 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí