Lesson Three: Grammar 2 and Song - Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Three: Grammar 2 and Song - Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

4. Listen and sing.

Click here to listen

At break time …

At break we played baseball, baseball, baseball.

At break we played baseball, Our team played well.

We all cheered loudly, loudly, loudly…

We didn't hear the bell.

The bell rang softly, softly, softly …

The teacher said, "Run quickly, quickly, quickly."

The teacher said, "Run quickly. You didn't hear the bell. "

She said, "Listen carefully, carefully, carefully."

She said, "Listen carefully. Listen for the bell."

Dịch:

Giờ giải lao…

Giờ giải lao, chúng tôi đã chơi bóng chày, bóng chày, bóng chày.

Giờ giải lao, chúng tôi đã chơi bóng chày, đội của chúng tôi đã chơi rất tốt.

Chúng tôi hét lớn chúc mừng, hét lớn, hét lớn…

Chúng tôi không nghe thấy chuông.

Chuông rung nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng …

Cô giáo nói "chạy nhanh chóng, nhanh chóng, nhanh chóng"

Cô giáo nói, "Chạy nhanh chóng. Các con không nghe thấy chuông"

Cô nói , "Hãy nghe cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận"

Cô nói, "Hãy nghe cẩn thận. Lắng nghe tiếng chuông."

Loigiaihay.com

Câu 2

1. Listen and repeat.

Click here to listen

Script:

He ran slowly.

They talked quietly.

She smiled happily.

They did their homework carefully.

They played well.

They ran fast.

Dịch:

Anh ấy chạy chậm.

Họ nói yên tĩnh.

Cô ấy cười hạnh phúc.

Họ đã làm bài tập về nhà của họ cẩn thận.

Họ chơi rất tốt.

Họ chạy rất nhanh

Câu 3

2. Ask and answer. slowly   fast   well   badly   quietly   loudly

 

Who is running slowly?

=>Huy

Lời giải chi tiết:

+ Who is running fast?

=> Khoa

+ Who is playing well?

=> Lam

+ Who is playing badly?

=> Son

+ Who is talking loudly?

=> Oanh

+ Who is talking quietly?

=> Thu

Câu 4

3. Now write sentences about the picture.

Khoa ran fast, but Huy ran slowly.

Lời giải chi tiết:

Lam played well, but Son played badly.

Oanh talked loudly, but Thu talked quietly.


Bình chọn:
4.2 trên 22 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.