Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

4. Listen and circle the correct word. Match.

Click here to listen


1. I really like pears / bears.

3. Let's follow this bath / path

2. My favorite vest / best is blue

4. Oh no! My school work is vet / wet.

 

Script:

1. I really like pears.

2. My favorite vest is blue.

3. Let's follow this path.

4. Oh no! My school work is wet.

Lời giải chi tiết:

1. pears

2. vest

3. path

4. wet

Nối:

a – 2

b – 3

c – 1

d -4

Dịch:

1. Tôi thực sự thích lê

2. Sở thích của tôi là vest màu xanh nước biển.

3. Hãy theo lối mòn này.

4. Ôi không, bài tập của tôi bị ướt.

Loigiaihay.com

Câu 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Dịch:

best: tốt

vest: áo vest

vet: khám bệnh

wet: ướt

pig: con lợn

big: lớn

Câu 3

2. Listen and read.

Click here to listen

 Script:

It was a cold day, so I put on a warm vest and went out for a walk.

We saw some pigs. Some were big, but one was really little. I liked the little one best.

One pig was ill and a vet was looking after it.

Then it started to rain and we got really wet.

Dịch:

Đó là một ngày lạnh, vì vậy tôi mặc áo ấm và ra ngoài đi bộ.

Tôi nhìn thấy nhiều con lợn. Một vài con lớn, nhưng có 1 con nhỏ. Tôi thích con nhỏ nhất.

Một con lợn bị ốm và có người đang khám và chăm sóc nó.

Sau đó trời bắt đầu mưa bà chúng tôi đã thực sự ướt.

Câu 4

3. Read again. Circle the words with the sounds from 1. Use red for "b", pink for "v", blue for "w", and green for "p".

Lời giải chi tiết:

"b": big, but, best

"v" : vest, vet

"w": was, warm, went, we, were,was, wet

"p": put, pigs


Bình chọn:
4 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.