Lesson Six - Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Six - Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

4. Read and circle

 

Lời giải chi tiết:

1. right

2. after

3. before

4. end

Loigiaihay.com

Câu 2

Listening

1. Listen and write 'N' (Nhan), 'L' (Lan) or 'P' (Phong).

Click here to listen

Lời giải chi tiết:

a – L

b – N

c – P

Script:

1. My name is Nhan. This year, I went on vacation with my grandparents. Because my parent have to work. My grandparent had a vacation on near beach. We went by car and we took five hours….

2. I'm Lan. I went on vacation with all my cousins to a big house on the mountain. I have eight cousins…

3. My name is Phong. This year, we didn't go for vacation. We have a vacation at home. We didn't go to work for two week and we went to different places together each day. We went to the movie theatre and zoo. At the zoo, we saw lions, bears and crocodiles. I like them all. But my favorite was lions.

Dịch:

1. Tôi là Nhàn. Năm nay tôi đi kì nghỉ với ông bà tôi. Bởi vì bố mẹ tôi phải làm việc. Ông bà tôi có một kỳ nghỉ gần bãi biển. Chúng tôi đi ô tô và chúng tôi mấy 5 giờ…

2. Tôi là Lan. Tôi có kì nghỉ với anh chị em họ của tôi tới một ngôi nhà lớn trên núi. Tôi có 8 chị em họ…

3. Tôi là Phong. Năm nay, chúng tôi không đi nghỉ mát. Chúng tôi có một kỳ nghỉ ở nhà. Chúng tôi không đi làm việc trong 2 tuần và chúng tôi đi tới những nơi khác nhau mỗi ngày. Chúng tôi tới rạp chiếu phim và vườn thú. Ở vườn thú, chúng tôi nhìn thấy sư tẻ, gấu và cá sấu. Tôi thích tất cả chúng. Nhưng sở thích của tôi là sư tử.

Câu 3

2. Listen again and circle

1. How did Nhan get to the beach?    by car / by train / by plane.

2. How long was his journey?    two hours / four hours / five hours

3. How many cousins does Lan have?    two / six / eight.

4. What was Phong's favorite animal?    crocodiles / lions / bears

Lời giải chi tiết:

1. by car

2. five hours

3. eight

4. lions

Câu 4

Speaking

3. Ask and answer

1. Did you go on vacation last summer?

2. Where did you go?

3. How did you travel there?

4. What did you do?

5. What was the weather like?

6. Did you eat any special food?

Lời giải chi tiết:

1. Yes, I did.

2. I went to Nha Trang.

3. I went to there by plane.

4. I  went to beach everyday.

5. I like Spring in there.

6. Yes, I did.

Speaking

3. Ask and answer

1. Did you go on vacation last summer?

2. Where did you go?

3. How did you travel there?

4. What did you do?

5. What was the weather like?

6. Did you eat any special food?

Hướng dẫn giải:

1. Yes, I did.

2. I went to Nha Trang.

3. I went to there by plane.

4. I  went to beach everyday.

5. I like Spring in there.

6. Yes, I did.


Bình chọn:
4.7 trên 22 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 10: How much time do we have?

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài