Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

4. Match and write.

 

Lời giải chi tiết:

1 – doll

2 – bell

3 – mirror

4 – carrot

5 – cherry

6 – smell

Loigiaihay.com

Câu 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Dịch:

smell: ngửi

shell: vỏ

mirror: gương

carrot: cà rốt

cherry: anh đào

Câu 3

2. Listen and read.

Click here to listen

I'm waiting at the door, looking in the mirror, and brushing my hair.

I'm going to beach with my friend today!

I'm going to take my doll. Her name is Carrie.

We have a picnic: sandwiches, cheese, carrots, and cherries. We're going to look for shells and smell the ocean air. Oh! I can hear the doorbell.

My friend is here.

Dịch:

Tôi đang đợi ở cửa, nhìn vào gương và chải tóc của tôi.

Tôi sẽ đi ra biển với bạn của tôi hôm nay!

Tôi sẽ mang theo búp bê của tôi. Tên của em ấy là Carrie.

Chúng tôi có một chuyến picnic: sandwiches, phô mai, cà rốt, và anh đào.

Chúng tôi sẽ đi tìm kiếm vỏ ốc và hít không khí đại dương. Oh!

Tôi có thể nghe thấy tiếng chuông cửa.

Bạn của tôi ở đây.

Câu 4

3. Read again. Circle the words with "ll" and underline the words with "rr".

Lời giải chi tiết:

"ll": doll, shells, smell, doorbell.

"rr": mirror, Carrie, carrots, cherries.


Bình chọn:
3.8 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí