Lesson Five: Skill Time! - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Five: Skill Time! - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look at the text below. Who made hammocks?

(Nhìn văn bản bên dưới. Ai đã làm ra những cái võng?)

Câu 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


HAMMOCKS

Thousands of years ago, the Mayans used the bark from hamack trees to make a special kind of bed. These beds were hammocks. People used them to sit on or to sleep in. They were light and easy to carry. The Mayans often moved from place to place, and they didn’t want to carry heavy things.

The Mayans lived in rainforests. The weather was hot and there were lots of bugs, so it was difficult to sleep. Hammocks were perfect beds for the Mayans, because they weren’t on the ground.

At first, only people in hot countries had hammocks, but then a man called Christopher Columbus took hammocks to Europe. Soon, sailors on ships started to sleep in hammocks, because they were soft and comfortable.

Today, Mayan people in Central America still make hammocks, and people all over the world buy them to use in their backyards or homes.

Look around in Viet Nam and it is easy to see people reading, sleeping, and drinking in hammocks. They are everywhere — in people's houses, in cafes, and at the beach. Does your family have a hammock?

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

NHỮNG CÁI VÕNG

Hàng  ngàn năm trước, người Maya đã sử dụng vỏ cây hamack để làm một loại giường đặc biệt. Những cái giường này được gọi là võng. Mọi người sử dụng chúng để ngồi hoặc ngủ. Chúng nhẹ và dễ mang theo. Người Maya thường di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Và họ không muốn mang những thứ nặng.

Người Maya sống trong rừng nhiệt đới. Thời tiết nóng và có nhiều  côn trùng, vì vậy rất khó  ngủ. Võng là một chiếc giường hoàn hảo cho người Maya, bởi vì họ không phải ngủ trên mặt đất.

Lúc đầu, chỉ những người ở quốc gia nóng mới có võng, nhưng sau đó, một người đàn ông tên là Christopher Columbus đã mang võng đến Châu Âu. Ngay sau đó thủy thủ trên tàu bắt đầu ngủ trên võng, bởi vì chúng mềm và thoải mái.

Ngày nay, người Maya ở Trung Mỹ vẫn làm võng , và mọi người trên khắp thế giới mua chúng dùng ở sân hoặc nhà của họ.

Đi khắp Việt Nam, rất dễ nhìn thấy mọi người ngồi đọc, nằm ngủ và uống trên võng. Võng có ở khắp mọi nơi, trong nhà của mọi người, quán café , và bãi biển.Gia đình của bạn có võng không?

Câu 3

3. Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary.

(Đoán nghĩa của các từ rồi tra từ điển.)

heavy, light, soft, easy, difficult

Lời giải chi tiết:

Thousands of years ago, the Mayans used the bark from hamack trees to make a special kind of bed. These beds were hammocks. People used them to sit on or to sleep in. They were light and easy to carry. The Mayans often moved from place to place, and they didn’t want to carry heavy things.

The Mayans lived in rainforests. The weather was hot and there were lots of bugs, so it was difficult to sleep. Hammocks were perfect beds for the Mayans, because they weren’t on the ground.

At first, only people in hot countries had hammocks, but then a man called Christopher Columbus took hammocks to Europe. Soon, sailors on ships started to sleep in hammocks, because they were soft and comfortable.

 

heavy: nặng

light: nhẹ

soft: mềm

easy: dễ dàng

difficult: khó

Câu 4

4. Read again and complete the sentences.

(Đọc lại và hoàn thành các câu sau.)

heavy, light, soft, difficult, easy (x2)

1. Hammocks weren't heavy. They were light.

(Những cái võng này không nặng. Chúng nhẹ.)

2. Hammocks were _____ to carry.

3. The Mayans moved from place to place, so they didn't want to carry _____ things.

4. It was _____ to sleep in hot weather.

5. Hammocks were _____, so they were comfortable to sleep in.

6. It is _____ to see hammocks in Viet Nam.

Phương pháp giải:

heavy: nặng

light: nhẹ

soft: mềm

easy: dễ dàng

difficult: khó

Lời giải chi tiết:

2. easy          3. heavy             4. difficult             5. soft                6. easy

2. Hammocks were easy to carry.

(Những chiếc võng dễ mang vác.)

3. The Mayans moved from place to place, so they didn't want to carry heavy things.

(Người Mayan phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nên họ không muốn mang theo những đồ vật nặng.)

4. It was difficult to sleep in hot weather.

(Khó để ngủ khi thời tiết nóng.)

5. Hammocks were soft , so they were comfortable to sleep in.

(Võng mềm, vì vậy họ rất thoải mái khi ngủ ở đó.)

6. It is easy to see hammocks in Viet Nam.

(Dễ dàng nhìn thấy võng ở Việt Nam.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 41 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.