Lesson One: Words - Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Scipt:

concert: buổi hòa nhạc

drums: trống

instruments: dụng cụ

violin: đàn vi- ô-lông

audience: khán giả

recorder: máy ghi âm

cheer: vui lên

stage: sân khấu

Câu 2

2. Listen and read .

Click here to listen

 

1. Amy: Two years ago we had a concert at our house in Autralia. All our family and friends were there.

Leo: Look, I played the drums.

2. Holly: I didn't know you played the guitar, Amy!

Amy: I don't play the guitar. Why?

Holly: Look.

Amy: No. That isn't a guitar!

3. Holly: So what instrument, is it? It looks like a little guitar.

Amy: It's a violin! Look. It's on my sholder. It's much smaller than a guitar.

4. Leo: Everyone was great. The audience clapped and cheered.

Max: I have an idea. Let's have a concert here, for our family and friends!

Amy: Great idea!

Dịch:

1. Amy: 2 năm trước, chúng ta có một buổi hòa nhạc tại nhà của chúng ta ở Úc. Tất cả gia đình và những người bạn của chúng ta ở đó.

Leo. Nhìn kìa, tôi đã chơi cái trống đó.

2. Holly: Tôi không biết bạn đã chơi guitar, Amy!

Amy: Tôi không chơi guitar. Tại sao vậy?

Holly: Nhìn kìa

Amy: Không. Đó không phải là guitar.

3. Holly: Vậy dụng cụ đó là gì? Nó trông giống như một cây guitar nhỏ.

Amy: Nó là violin! Nhìn kìa. Nó ở trên vai của tôi. Nó nhỏ hơn nhiều so với guitar.

4. Leo: Mọi người thật tuyệt. Khán giả vỗ tay và chúc mừng.

Max: Tôi có ý tưởng. Hãy mở một buổi hòa nhạc tại đây, cho gia đình và những người bạn của chúng ta.

Amy: Ý tưởng tuyệt vời!

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 37 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí