Nguyên mẫu chẻ (Split infinitives.)


Một số trạng từ khác chỉ mức độ như : completely, entirely, (un) duly có thể được dùng tương tự, ta có thể nói

Việc tách đôi nguyên mẫu thường được xem là không hay, nhưng bây giờ thì được rồi ;

Trong tiếng Anh thông tục really thường được đặt sau to:

It would take ages to really master this subject (Để nắm vững môn này ta thường phải mất bao thế hệ.)

Một số trạng từ khác chỉ mức độ như : completely, entirely, (un) duly có thể được dùng tương tự, ta có thể nói :

a) to completely cover the floor thay vì :

b)to cover the  floor completely (phủ khắp sàn.)

c)  to unduly alarm Decple. Thay vì:

d) to arm people unduly, (báo động người ta quá đáng)

Nhưng giữ trật tự như đã định thì an toàn hơn, như ở b)  trên đây.


Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm