Cách dùng cấu trúc Động từ + how/what/v.v.. + nguyên mẫu


Các động từ hay dùng nhất là : ask, decide, discouer, find out, forget," know, lea , remember, see (hiểu), show + túc từ, think, understand, want to know, wonder.

A. Các động từ hay dùng nhất là : ask, decide, discouer, find out, forget," know, learn, remember, see (hiểu), show + túc từ, think, understand, want to know, wonder.

He discovered how to open the safe (Anh ta phát hiện ra cách mở két sắt)

I found out where to buy fruit cheaply

(Tôi đã tìm ra nơi để mua trái cây với giá rẻ.)

I didn’t kiww when to switch the machine off (Tôi không biết khi nào phải tắt máy.)

I showed her which button to press

(Tôi chỉ cho cô ấy biết phải nhấn nút nào.)

She couldn’t think what to say

(Cô ấy không thể nghĩ ra điều gì để nói cả.)

(Lưu ý rằng cấu trúc này không thường dùng sau think ở thì hiện tại hoặc quá khứ đơn, nhưng có thể được dùng sau các thì khác của think, hoặc sau think đi sau trợ động từ).

B. Whether + nguyên mẫu có thể được dùng tương tự sau want to know, wonder :

I wonder/wondered whether to write or phone.

(Tôi thắc mắc là phải viết thư hay gọi điện đây.)

Và sau decide, know, remember, think khi các động từ này đi sau một động từ phủ định, hoặc nghi vấn.

You needn't decide yet whether to study arts or science (Cậu chưa càn phải quyết định nên học các môn nghệ thuật hay khoa học)

He couldn’t remember whether to turn left or right. (Anh ta không thể nhớ là nên quẹo trái hay phải nữa.)

C. Ask, decide, forget., learn, remember cũng có thể có nguyên mẫu trực tiếp theo sau (Xem 241). Nhưng không nhất thiết phải cùng nghĩa.

learn how + nguyên mẫu = «học được cách» :

She learnt how to make lace (Cô ấy học làm đăng ten.) Thông thường how bị lược bỏ :

She learnt to drive a car (Cô ấy học cách lái xe.) Learn + nguyên mẫu (không có how) có thể có một nghĩa

khác :                                                        

She learnt- to trust nobody = she found experience that it was better to trust nobody (Cô ấy học từ kinh nghiệm rằng tốt hơn là đừng tin ai cả.)


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm