Myself, himself, herself, ..v..v.. dùng như đại từ nhấn mạnh


myself ..v.v... cũng có thể được dùng để nhấn mạnh một đanh từ hay đại từ

The king himself gave her the medal (Chính đức vua ban cho cô nàng huy chương)

Self được nhấn giọng trong câu nói như thế.

Self dùng cách này đại từ không còn là thiết yếu và có thể bỏ đi mà không thay đổi nghĩa. Nó thường nhấn mạnh chủ từ của câu và được đặt sau nó :

Ann herself opened the door (chính Ann đã mở cửa)

Tom himself went: (Tom đã đi một mình)

Nó có thể được đặt sau túc từ nếu chỉ có một :

Ann opened the door herself

Quảng cáo
decumar

hay sau một nội động từ (intransitive verb):

Tom went himself

Nếu nội động từ được theo sau bởi một giới từ + danh từ, đại từ nhấn mạnh có thể đặt sau danh từ này :

Tom went to London himself.

hay : Tom himself went to London.

(Tom đã đi London một mình)

Khi nó nhấn mạnh danh từ khác thì nó được đặt ngay sau từ đó :

1 saw Tom himself (Tôi đã gặp chính Tom)

I spoke to the president himself (Tôi đã nói chuyện với đích thân Tổng thống)

She liked the diamond itself but not the setting

(Cô ta thích chính gốc kim cương chứ không phải loại được mài dũa)

Lưu ý : có sự khác biệt giữa :

I did it myself (Tôi đã làm việc đó cho chính mình).

I did it by myself (Tôi đã tự làm việc đó).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm