Lý thuyết con lắc đơn

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Với con lắc đơn, thành phần lực kéo vật về vị trí cân bằng là...

CON LẮC ĐƠN

1. Với con lắc đơn, thành phần lực kéo vật về vị trí cân bằng là

\(P_1= - mg\dfrac{s}{l}= ma = ms"\)  hay \(s" = - g \dfrac{s}{l}=-{\omega}^2s\)

Trong đó, s là li độ cong của vật đo bằng mét (m), l là chiều dài của con lắc đơn đo bằng mét (m).

Đó là phương trình động lực học của con lắc đơn.

2. Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình: 

\(s = S_0cos(ωt + \varphi)\) hoặc \(α = \alpha_0 cos(ωt + \varphi)\); với \(\alpha =\dfrac{s}{l}\); \(\alpha_0 =\dfrac{S_{0}}{l}.\)

3. Chu kì, tần số, tần số góc: \(T = 2π\sqrt{\dfrac{l}{g}}\);\( f = \dfrac{1}{2\pi }\sqrt{\dfrac{g}{l}}\); \(ω =\sqrt{\dfrac{g}{l}}\).

Trong đó: \(g\) là gia tốc rơi tự do (m/s2), \(l\) là chiều dài của con lắc (m).

4. Năng lượng của con lắc đơn

- Động năng: \(W_đ\dfrac{1}{2 }mv^2\).

- Thế năng: \(W_t=mgl (1 - cos \alpha )\)

(mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng)

- Cơ năng: \(W=W_đ+W_t=mgl(1-cos \alpha_0)\)

- Cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn nếu bỏ qua lực ma sát.


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 3. Con lắc đơn

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com.