Phần câu hỏi bài 9 trang 29, 30 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 9 trang 29, 30 VBT toán 6 tập 1. Giá trị của biểu thức 17 + 3.2^3 bằng ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 20.

Giá trị của biểu thức \(17 + {3.2^3}\) bằng

\(\begin{array}{l}(A)\,233\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,35\\(C)\,160\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,41\end{array}\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc là

Lũy thừa \( \to \) Nhân và chia \( \to \) Cộng và trừ.

Lời giải chi tiết:

 

\(17 + {3.2^3} = 17 + 3.8 = 17 + 24 = 41\)

Chọn D.

Câu 21.

Giá trị của biểu thức \(100 - \left( {74 - 16} \right)\) bằng

\(\begin{array}{l}(A)\,32\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,10\\(C)\,42\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,52\end{array}\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

- Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có các dấu ngoặc là

\((\,\,\,) \to {\rm{[}}\,\,\,] \to {\rm{\{ }}\,\,\,\,{\rm{\} }}{\rm{.}}\)

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

 

\(100 - \left( {74 - 16} \right) = 100 - 58 = 42\)

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài