Phần câu hỏi bài 9 trang 29, 30 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 9 trang 29, 30 VBT toán 6 tập 1. Giá trị của biểu thức 17 + 3.2^3 bằng ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 20.

Giá trị của biểu thức \(17 + {3.2^3}\) bằng

\(\begin{array}{l}(A)\,233\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,35\\(C)\,160\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,41\end{array}\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc là

Lũy thừa \( \to \) Nhân và chia \( \to \) Cộng và trừ.

Lời giải chi tiết:

 

\(17 + {3.2^3} = 17 + 3.8 = 17 + 24 = 41\)

Chọn D.

Câu 21.

Giá trị của biểu thức \(100 - \left( {74 - 16} \right)\) bằng

\(\begin{array}{l}(A)\,32\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,10\\(C)\,42\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,52\end{array}\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

- Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có các dấu ngoặc là

\((\,\,\,) \to {\rm{[}}\,\,\,] \to {\rm{\{ }}\,\,\,\,{\rm{\} }}{\rm{.}}\)

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

 

\(100 - \left( {74 - 16} \right) = 100 - 58 = 42\)

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.