Bài 40 trang 30 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

Thực hiện phép tính:

a) \(5 . 4^2 - 18 : 3^2\);

b) \(3^3 . 18 - 3^3 . 12 \);

c) \(39 . 213 + 87 . 39 \);

d) \(80 - [130 - (12 - 4)^2]\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức \({a^n} = \underbrace {a.a...a}_{n\,\,thừa\,\,số\,\,a}\,\,\left( {n \ne 0} \right)\) để tính ra kết quả rồi thực hiện phép tính. 

b, c ) Ta có thể áp dụng công thức : \(a.b + a.c = a. (b + c)\) hoặc \(a.b - a.c= a. (b - c )\)

Lời giải chi tiết

a) \(5 . 4^2 - 18 : 3^2\)\(\,= 5 . 16 - 18 : 9 = 80 - 2 = 78;\)

b) \(3^3 . 18 - 3^3 . 12 \)\(\,= 3^3. (18 - 12) = 27 . 6 = 162; \)

c) \(39 . 213 + 87 . 39 \)\(\,= 39 . (213 + 87) = 39 . 300 = 11700;\)

d) \(80 - [130 - (12 - 4)^2] \)\(\,= 80 - (130 - 8^2)\)\(\,= 80 - (130 - 64) = 80 - 66 = 14.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.