Phần câu hỏi bài 6 trang 25, 26 Vở bài tập toán 6 tập 2


Giải phần câu hỏi bài 6 trang 25, 26 VBT toán 6 tập 2. Phân số lớn hơn -1/10 và nhỏ hơn 1/10 là ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

Phân số lớn hơn \( - \dfrac{1}{{10}}\) và nhỏ hơn \(\dfrac{1}{{10}}\) là:

(A) \( - \dfrac{2}{{10}}\)               (B) \( - \dfrac{3}{{10}}\)

(C) \( - \dfrac{1}{{20}}\)               (D) \(\dfrac{{10}}{{100}}.\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

- Quy đồng mẫu hai phân số với mẫu bằng \(20;100\).

- Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac {- 1}{10} = \dfrac{ - 2}{20} = \dfrac{ - 10}{100};\\\dfrac{1}{10} = \dfrac{2}{20} = \dfrac{10}{100}.\)

Ta có :  \(\dfrac{{ - 2}}{{20}} < \dfrac{{ - 1}}{{20}} < \dfrac{2}{{20}}\)

Chọn C. 

Câu 17

Phân số có mẫu bằng \(10\) đồng thời phân số đó lớn hơn \( - \dfrac{3}{4}\) và nhỏ hơn \( - \dfrac{3}{5}\). Phân số đó là :

(A) \( - \dfrac{7}{{10}}\)                (B) \( - \dfrac{9}{{10}}\)

(C) \( - \dfrac{8}{{10}}\)                (D) \( - \dfrac{{13}}{{10}}.\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

- Quy đồng mẫu hai phân số đã cho thành phân số có mẫu bằng \(20\).

- Tìm phân số thỏa mãn rồi chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết:

Gọi phân số cần tìm là \(x.\)

Ta có : \( - \dfrac{3}{4} < x <  - \dfrac{3}{5} \Leftrightarrow  - \dfrac{{15}}{{20}} < x <  - \dfrac{{12}}{{20}}\)

Vì \( - \dfrac{{15}}{{20}} <  - \dfrac{{14}}{{20}} <  - \dfrac{{12}}{{20}}\) nên phân số cần tìm là \( - \dfrac{{14}}{{20}} =  - \dfrac{7}{{10}}.\)

Chọn A.

Câu 18

Điền dấu \(\times\) vào ô thích hợp :

Phương pháp giải:

Vận dụng các phương pháp so sánh hai phân số (cùng tử, cùng mẫu, so sánh phần bù) rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng. Vì hai phân số đã cho có cùng tử số, phân số có mẫu càng lớn thì giá trị càng bé.

b) Sai. Vì \(\dfrac{9}{{10}} = \dfrac{{18}}{{20}}\) và \(\dfrac{{18}}{{20}} > \dfrac{{18}}{{21}}\) (So sánh hai phân số cùng tử)

c) Sai. Vì \( - \dfrac{1}{5} =  - \dfrac{8}{{40}};\, - \dfrac{3}{8} =  - \dfrac{{15}}{{40}}\) mà \( - \dfrac{8}{{40}} >  - \dfrac{{15}}{{40}}\)(So sánh hai phân số cùng mẫu).

d) Đúng. Ta có : \(\dfrac{{18}}{{19}} + \dfrac{1}{{19}} = 1;\,\,\,\dfrac{{19}}{{20}} + \dfrac{1}{{20}} = 1\) mà \(\dfrac{1}{{19}} > \dfrac{1}{{20}}\) nên \(\dfrac{{18}}{{19}} < \dfrac{{19}}{{20}}\) (So sánh phần bù).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.