Phần câu hỏi bài 5 trang 14, 15 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 5 trang 14, 15 VBT toán 6 tập 1. Hãy nối mỗi ô của cột trái với một ô của cột phải sao cho thích hợp...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11.

Hãy nối mỗi ô của cột trái với một ô của cột phải sao cho thích hợp.

1) Tính chất giao hoán của phép cộng

 

\((A)\,\left( {a + b} \right) + c \)\(\,= a + \left( {b + c} \right)\)

2) Tính chất giao hoán của phép nhân

\((B)\,\left( {a.b} \right).c = a.\left( {b.c} \right)\)

3) Tính chất kết hợp của phép cộng

\((C)\,a.\left( {b + c} \right) = ab + ac\)

4) Tính chất kết hợp của phép nhân

\((D)\,a.b = b.a\)

5) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

\((E)\,a + b = b + a\)

 

 

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về phép cộng và phép nhân.

Lời giải chi tiết:

Ta nối như sau:

1 – E; 2 – D; 3 – A; 4 – B; 5 – C.

Câu 12.

Số tự nhiên \(x\) thỏa mãn điều kiện \(7.\left( {x - 2} \right) = 0.\) Số tự nhiên \(x\) bằng

(A) \(0\)

(B) \(7\)

(C) \(2\)

(D) Số tự nhiên bất kì lớn hơn \(2\).

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

Một tích bằng \(0\) nếu có ít nhất một thừa số của tích bằng \(0\).

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}7.\left( {x - 2} \right) = 0\\ \Rightarrow x - 2 = 0\\ \Rightarrow x = 0 + 2 = 2\end{array}\)

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.