Bài 18 trang 16 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 18 trang 16 VBT toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau ...

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tính tổng số tiền của từng loại vở ta lấy số lượng vở nhân với giá của \(1\) quyển vở.

Lời giải chi tiết

Số tiền phải trả cho tổng số vở loại \(1\) là:

\(2000 \times 35 = 70000\)

Số tiền phải trả cho tổng số vở loại \(2\) là:

\(1500 \times 42 = 63000\)

Số tiền phải trả cho tổng số vở loại \(3\) là:

\(1200 \times 38 = 45600\)

Tổng số tiền phải trả cho cả ba loại vở là:

\(70000 + 63000 + 45600 = 178600\)

Ta điền kết quả vào bằng thanh toán trên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí