Phần câu hỏi bài 5 trang 127, 128 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 5 trang 127, 128 VBT toán 6 tập 1. Cho hình 15. Khoanh tròn vào chữ cái trước cách gọi sai...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 10.

Cho hình \(15\). Khoanh tròn vào chữ cái trước cách gọi sai.

(A) Tia \(Ox\)

(B) Tia \(OA\)

(C) Tia \(AO\)

Phương pháp giải:

Hình gồm một điểm \(O\) và một phần đường thẳng bị chia ra bởi \(O\) là một tia gốc \(O\).

Lời giải chi tiết:

Chọn C.

Câu 11.

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Nếu điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(B\) và \(C\) thì:

(A) Hai tia … đối nhau.

(B) Hai tia \(CA\) và … trùng nhau.

 (C) Hai tia \(BA\) và \(BC\) …

Phương pháp giải:

- Hai tia chung gốc \(Ox\) và \(Oy\) tạo thành một đường thẳng \(xy\) gọi là hai tia đối nhau.

- Nếu điểm \(A\) thuộc \(Ox\) (\(A\) khác \(O\)) thì hai tia \(Ox\) và \(OA\) trùng nhau.

Lời giải chi tiết:

 

(A) Hai tia \(AB\) và \(AC\) đối nhau.

(B) Hai tia \(CA\) và \(CB\) trùng nhau.

(C) Hai tia \(BA\) và \(BC\) trùng nhau.

Câu 12.

Hãy điền tên khái niệm (đường thẳng \(AB\), tia \(AB\), tia \(BA\)) ứng với mỗi hình sau:

Phương pháp giải:

- Hình gồm một điểm \(O\) và một phần đường thẳng bị chia ra bởi \(O\) là một tia gốc \(O\).

- Đường thẳng là hình không bị giới hạn về hai phía.

Lời giải chi tiết:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí