Bài 16 trang 128 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 16 trang 128 VBT toán 6 tập 1. Trên đường thẳng A cho bốn điểm M,N,P,Q như hình 17. Hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Trong các tia MN,MP,MQ,NP, NQ có những tia nào trùng nhau ...

Đề bài

Trên đường thẳng \(a\) cho bốn điểm \(M,N,P,Q\) như hình \(17\). Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong các  tia \(MN,MP,MQ,NP,NQ\) có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các tia \(MN,NM,MP\) có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc \(P\) đối nhau.  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tia: Hình gồm điểm \(O\) và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm \(O\) được gọi là một tia gốc \(O\) (còn được gọi là nửa đường thẳng gốc \(O\)).

- Hai tia đối nhau: Hai tia chung gốc \(Ox\) và \(Oy\) tạo thành đường thẳng \(xy\) được gọi là hai tia đối nhau.

Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

- Hai tia trùng nhau: Tia \(Ax\) và tia \(AB\) là hai tia trùng nhau. 
  

Lời giải chi tiết

a) Xét riêng những tia cùng gốc \(M\) và những tia cùng gốc \(N\) ta được :

+) Các tia \(MN,MP,MQ\) trùng nhau

+) Các tia \(NP, NQ\). 

b) Ta xét những tia chung gốc đó là \(MN\) và \(MP\) nhưng hai tia này không đối nhau. Nên trong 3 tia \(MN, NM, MP\) không có hai tia nào đối nhau.

c) Hai tia gốc \(P\) đối nhau là tia \(PQ\) và tia \(PN\)

hoặc hai tia gốc \(P\) đối nhau là tia \(PQ\) và tia \(PM\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Tia

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài