Phần câu hỏi bài 2 trang 120 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 2 trang 120 VBT toán 6 tập 1. Cho hình 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 4.

Cho hình \(5\). Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.

(A) Ba điểm \(A, B, C\) thẳng hàng.

(B) Ba điểm \(A, B, C\) không thẳng hàng.

Phương pháp giải:

Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.

Lời giải chi tiết:

 

Từ hình vẽ ta thấy \(A, B, C\) cùng thuộc một đường thẳng do đó \(A, B, C\) thẳng hàng.

Chọn A.

Câu 5.

Cho hình \(6\). Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.

(A) Ba điểm \(M, N, P\) thẳng hàng.

(B) Ba điểm \(M, N, P\) không thẳng hàng.

Phương pháp giải:

Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.

Lời giải chi tiết:

 

Vẽ đường thẳng đi qua \(M, N\) ta thấy đường thẳng này không đi qua \(P\). Do đó \(M, N, P\) không thẳng hàng.

Chọn B.

Câu 6.

Cho hình \(5\). Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.

(A) Điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(B\) và \(C\).

(B) Điểm \(B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C\).

(C) Điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\).

 

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết ba điểm thẳng hàng.

Lời giải chi tiết:

Từ hình \(5\) ta thấy \(B\) nằm giữa \(A\) và \(C.\)

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí