Lý thuyết Ba điểm thẳng hàng


Ba điểm thẳng hàng khi chúng cũng thuộc một đường thẳng.

1. Thế nào là ba điểm thẳng hàng? 

Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc một đường thẳng.

Ba điểm không thẳng hàng khi chúng  không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào.

2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng 

Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Lưu ý : Nếu có một điểm nằm giữa hai điểm khác thì 3 điểm đó thẳng hàng.

Khi điểm C nằm giữa hai điểm A và B ta có thể nói:

+Hai điểm C và B nằm cùng phía đối với điểm A

+Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm B

+Hai điểm A và B nằm khác phía đối với điểm C

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 83 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí