Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho hình vẽ bên.

Hỏi có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm A, là những đường thẳng nào?

Có bao nhiêu đường thẳng không đi qua điểm B? Là những đường nào?

Bài 2. V ba đim A, B, thẳng hàng sao cho điếm B nằm giữa hai điểm A và C.

Bài 3. Theo hình v bên ta có thể trng 12 cây thành 6 hàng mỗi hàng 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng sao cho mỗi hàng có 4 cây?

Phương pháp giải:

Điểm A thuộc đường thẳng a hay đường thẳng a đi qua A hoặc điểm A nằm trên đường thẳng a được kí hiệu là: A ∈a

Điểm B không thuộc đường thẳng b hay đường thẳng b không đi qua B hoặc điểm B nằm ngoài đường thẳng b được kí hiệu là: B ∉b

Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc 1 đường thẳng

LG bài 1

Lời giải chi tiết:

Bài 1. a) Có ba đường thẳng đi qua điểm A đó là: AB, AC và AD

b) Có hai đường thẳng không đi qua điểm B đó là AC và AD

LG bài 2

Lời giải chi tiết:

LG bài 3

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí