Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Đề bài

Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m và điểm B không thuộc đường thẳng m.

a) Hãy vẽ hình và viết kí hiệu.

b) Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

c) Lấy điểm D sao cho ba điểm A, B, D không thẳng hàng.

d) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

e) Có những điểm không thuộc đường thẳng m và khác với điểm B không. Chỉ ra hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm A thuộc đường thẳng a hay đường thẳng a đi qua A hoặc điểm A nằm trên đường thẳng a được kí hiệu là: A ∈ a

Điểm B không thuộc đường thẳng b hay đường thẳng b không đi qua B hoặc điểm B nằm ngoài đường thẳng b được kí hiệu là: B ∉ b

Lời giải chi tiết

 

a) A ∈ m; B ∉ m

b) C nằm giữa hai điểm A và B

c) A, B, D không thẳng hàng

d) Có vô số điểm khác A mà cũng thuộc đường thẳng m

Chẳng hạn: E ∈ m; F ∈ m

e) Có vô số điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B.

Chẳng hạn: C ∉ m; D ∉ m

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 64 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí