Bài 13 trang 107 SGK Toán 6 tập 1


Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

Đề bài

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: 

a, Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B (ba điểm N, A, B thẳng hàng).

b, Điểm B nằm giữa A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.

Khi ba điểm không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng.

Với 3 điểm A, C, B như hình vẽ sau ta có thể nói: 

- Điểm C nằm giữa 2 điểm A và B.

Lời giải chi tiết

a, Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B (ba điểm N, A, B thẳng hàng) nên cả 4 điểm này cùng thẳng hàng (cùng nằm trên một đường thẳng). 

Chúng ta có hai cách vẽ: 

Cách 1:

Cách 2:

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N nên 3 điểm B, A, N thẳng hàng. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên 3 điểm B, A, M thẳng hàng. Do đó, cả 4 điểm A, B, M, N đều thẳng hàng (cùng nằm trên một đường thẳng).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 314 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí