Bài tập 8 trang 56 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống chỉ đúng tên các tổ chức quần chúng ở Việt Nam đầu năm 1929.

☐ Công hội

☐ Hội học sinh

☐ Nông hội

☐ Hội phụ nữ

b) Chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực chất là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1914 - 1925)

Lời giải chi tiết

a)

☒ Công hội

☒ Hội học sinh

☒ Nông hội

☒ Hội phụ nữ

b) Chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực chất là:

- Đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sống và lao động với công nhân để tự rèn luyện, đồng thời truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tổ chức và lãnh đạo công nhân đấu tranh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.