Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bình chọn:
4.4 trên 79 phiếu
Bài tập 1 trang 9 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 9 VBT lịch sử 9: Tình hình kinh tế, xã hội của Liên Xô những năm 80 của thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 9 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 9 VBT lịch sử 9: Người đề ra đường lối cải tổ ở Liên Xô

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 9 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 9 VBT lịch sử 9: Mục đích của công cuộc cải tổ ở Liên Xô

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 10 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 10 VBT lịch sử 9: Công cuộc cải tổ ở Liên Xô có đem lại kết quả như mong muốn không

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 10 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 10 VBT lịch sử 9: Điền trên lược đồ tên các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 11 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 11 VBT lịch sử 9: Biểu hiện của sự khủng hoảng kinh tế và chính trị ở các nước Đông Âu

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 11 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 11 VBT lịch sử 9: Mốc thời gian sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 11 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 8 trang 11 VBT lịch sử 9: Hậu quả của sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu

Xem lời giải