Bài tập 2 trang 128 vở bài tập lịch sử 9


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Điền kiến thức phù hợp vào cột bên phải về nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên của cách mạng Việt Nam từ năm 1930.

Nguyên nhân thắng lợi

 

Bài học kinh nghiệm

 

Phương hướng đi lên

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng hợp, khái quát toàn bộkiến thức Lịch sử Việt Nam đã học từ bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân thắng lợi

- Khối đoàn kết toàn dân luôn được củng cố, giữ vững.

- Nhân dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm vì độc lập, tự do.

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ.

Bài học

kinh nghiệm

- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Sự nghiệp cách mạng là của toàn dân, do nhân dân và vì nhân dân.

- Củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

- Củng cố, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phương hướng đi lên

- Tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện đúng tinh thần mà Đại hội VI đề ra: xây dựng chủ nghĩa xã hội do nhân dân làm chủ, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.