Bài tập 4 trang 126 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

Điền kiến thức phù hợp vào bảng về ý nghĩa của những thành tựu đạt được và những khó khăn tồn tại sau 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới:

Ý nghĩa của những thành tựu đạt được

Khó khăn, tồn tại

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa của những thành tựu đạt được

Khó khăn, tồn tại

- Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

- Làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống của nhân dân.

- Tăng cường sức mạnh tổng hợp của dân tộc, củng cố vững chắc nền độc lập và chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc; hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp.

- Kinh tế nhà nước chưa được củng cố và tương xứng với vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

- Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

- Các hoạt động khoa học và công nghệ chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.