Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

Bình chọn:
4.4 trên 64 phiếu