Bài tập 1 trang 127 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

Điền vào bảng những sự kiện tiêu biểu gắn với từng giai đoạn lịch sử trong tiến trình Lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến nay:

Giai đoạn

Đặc điểm lớn

1919 - 1930

 

1930 - 1945

 

1945 - 1954

 

1954 - 1975

 

1975 - nay

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng hợp, khái quát toàn bộkiến thức Lịch sử Việt Nam đã học từ bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Lời giải chi tiết

Giai đoạn

Đặc điểm lớn

1919 - 1930

- Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai tại Đông Dương.

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

1930 - 1945

- Phong trào cách mạng 1930 - 1931.

- Phong trào dân tộc dân chủ 1939 - 1945.

- Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

1945 - 1954

- Nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược.

1954 - 1975

- Nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mĩ xâm lược.

1975 - nay

- Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

- Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.