Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975

Bình chọn:
4.4 trên 65 phiếu