Bài 4: Các nước châu Á

Bình chọn:
4.1 trên 41 phiếu
Bài tập 1 trang 15 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 15 VBT lịch sử 9: Hãy điền các nội dung phù hợp để hoàn thiện sơ đồ

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 16 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 16 VBT lịch sử 9: Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 16 vở bài tập lịch sử 9

Giải bà tập 3 trang 16 VBT lịch sử 9: Tình hình Trung Quốc trong 10 năm đầu xây dựng chế độ mới

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 17 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 17 VBT lịch sử 9: Thời gian đất nước Trung Quốc lâm vào tình trạng đầy biến động

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 17 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 17 VBT lịch sử 9: Đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và “Đại cách mạng văn hóa vô sản” ở Trung Quốc

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 17 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 17 VBT lịch sử 9: Thời gian Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 18 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 18 VBT lịch sử 9: Những thành tựu của công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 18 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 8 trang 18 VBT lịch sử 9: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc có những điểm gì nổi bật?

Xem lời giải