Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

Bình chọn:
4.7 trên 53 phiếu


Hỏi bài