Bài tập 4 trang 91 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 4 trang 91 VBT lịch sử 9: Công việc chuẩn bị kháng chiến lâu dài của Đảng ta

Đề bài

a) Hãy điền tiếp kiến thức về công việc chuẩn bị kháng chiến lâu dài của Đảng ta vào bảng sau:

TT

Công việc chuẩn bị kháng chiến

1

Di chuyển cơ quan trung ương, cơ sở vật chất về nơi an toàn:…

2

 

3

 

4

 

 b) Hãy đánh dấu x vào các cột bên phải để phân biệt các công việc mà Đảng ta đã làm thuộc lĩnh vực nào?

Công việc

Chính trị

Kinh tế

Quân sự

Giáo dục

Củng cố chính quyền dân chủ nhân dân;

 

 

 

 

Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân;

 

 

 

 

Duy trì và phát triển sản xuất;

 

 

 

 

Duy trì phát triển phong trào bình dân học vụ và xây dựng trường phổ thông các cấp.

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài

Lời giải chi tiết

a)

TT

Công việc chuẩn bị kháng chiến

1

Di chuyển cơ quan trung ương, cơ sở vật chất về nơi an toàn.

2

Thực hiện khẩu hiệu “vườn không nhà trống’, “tiêu thổ kháng chiến”, “phá hoại để kháng chiến”.

3

Vận động, tổ chức nhân dân tản cư, nhanh chóng chuyển đất nước sang thời chiến.

4

Xây dựng lực lượng kháng chiến về mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế,…

 b)

Công việc

Chính trị

Kinh tế

Quân sự

Giáo dục

Củng cố chính quyền dân chủ nhân dân;

x

 

 

 

Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân;

 

 

x

 

Duy trì và phát triển sản xuất;

 

x

 

 

Duy trì phát triển phong trào bình dân học vụ và xây dựng trường phổ thông các cấp.

 

 

 

x

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí