Bài tập 7 trang 93 vở bài tập lịch sử 9


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

a) Em hãy nêu nhận xét về chính sách “dùng người Việt đánh người Việt” “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của Thực dân Pháp.

- Về lí do:

- Về ý đồ:

b) Em hãy điền tiếp kiến thức vào cột bên phải để làm rõ những công việc mà Đảng và Chính phủ ta đã thực hiện nhằm phá âm mưu mới của địch, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện từ sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947:

Công việc

Nội dung

Về quân sự

 

Về chính trị

 

Về ngoại giao

 

Về kinh tế

 

Về văn hóa - giáo dục

 

c) Em có suy nghĩ gì về những việc làm trên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a)

- Về lí do: Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 đã làm thất bại hoàn toàn kế hoạch “Đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp. Buộc chúng phải chuyển sang kế hoạch “đánh lâu dài”“dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.

- Về ý đồ:

+ Tiết kiệm chi phí chiến tranh cho Pháp.

+ Chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

+ Chống lại cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện của ta.

b)

Công việc

Nội dung

Về quân sự

- Động viên nhân dân thực hiện vũ trang toàn dân, phát triển chiến tranh du kích.

Về chính trị

- Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Kháng chiến hành chính các cấp được củng cố và kiện toàn.

- Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt được hợp nhất thành một tổ chức thống nhất - Mặt trận Liên Việt.

Về ngoại giao

- Tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất cứ nước nào tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Về kinh tế

- Phá hoại kinh tế địch.

- Đẩy mạnh xây dựng và bảo vệ nền kinh tế dân chủ nhân dân.

Về văn hóa - giáo dục

- Tiến hành cải cách giáo dục phổ thông.

- Hướng giáo dục vào phục vụ kháng chiến và kiến quốc.

c)

- Những việc làm trên của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là biểu hiện cụ thể và sâu sắc của đường lối kháng chiến mà Đảng ta đã đề ra. Đó là kháng chiến toàn dân, toàn diện, toàn dân tham gia đánh giặc trên tất cả các mặt trận.

- Những việc làm trên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Giúp phát triển lực lượng kháng chiến của ta; tạo cơ sở vững chắc để nhân dân ta đi vào kháng chiến lâu dài.

 Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.