Bài tập 6 trang 92 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 6 trang 92 VBT lịch sử 9: Thống kê về chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947

Đề bài

a) Em hãy hoàn thành bảng thống kê về chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 bằng cách viết tiếp kiến thức vào các cột bên phải:

Cách đánh

Diễn biến

Kết quả

- Chia sẻ lực lượng địch để đánh

 

 

- Đánh du kích, phục kích, tập kích

- Tại Bắc Kạn ta tập kích, phục kích địch trên đường từ Bắc Kạn đến Chợ Mới, Chợ Đồn.

- Trên Đường số 4…

- Trên sông Lô…

 

b) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng về ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947.

☐ Chứng minh sự đúng đắn của đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì,… của Đảng;

☐ Chứng minh sự vững chắc của căn cứ địa Việt Bắc;

☐ Là đòn quyết định đánh bại âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta;

☐ Là mốc khởi đầu sự thay đổi về so sánh lực lượng có lợi cho cuộc kháng chiến của ta;

☐ Tất cả các ý trên đều đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Quân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc

Lời giải chi tiết

a)

Cách đánh

Diễn biến

Kết quả

- Chia sẻ lực lượng địch để đánh.

- Đánh du kích, phục kích, tập kích.

- Tổ chức các trận tác chiến tập trung, chặn đánh, cản bước tiến của địch.

- Tại Bắc Kạn ta tập kích, phục kích địch trên đường từ Bắc Kạn đến Chợ Mới, Chợ Đồn.

- Trên Đường số 4: quân ta phục kích, chặn đánh, cản bước tiến của địch. Tiêu biểu là trận phục kích trên đường Bản Sao -đèo Bông Lau.

- Trên sông Lô: phục kích, chặn đánh địch nhiều trận. Tiêu biểu là trận phục kích tại Đoan Hùng, Khe Lau

- Ngày 19-12-1947, Pháp phải rút khỏi Việt Bắc.

- Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6000 tên địch, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 11 tàu chiến.

- Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn, bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành.

- Buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

b) ☒ Tất cả các ý trên đều đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí