Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Bình chọn:
4.5 trên 54 phiếu

Các chương, bài khác